FAQ

Kto jest Administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413132, Regon 142734203, NIP 5272644323, dalej „Administrator”

Jakie dane są przetwarzane i w jakim celu?
– w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym umowy o świadczenie usług przechowania „zapamiętania” Twoich danych na koncie użytkownika) – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
– w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii udzielonych przez Ciebie zgód) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
– w celach analitycznych lub statystycznych związanych z zapewnieniem rozliczalności i bezpieczeństwa – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywaniu analiz zachowań użytkowników na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
– w celu kierowania do Ciebie przez Administratora treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie komunikatów wizerunkowych i marketingowych, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach, a także ankiety konsumenckie i badania satysfakcji konsumenckiej. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (komunikatów wizerunkowych i marketingowych) drogą elektroniczną lub jeśli wyraziłeś zgodę na profilowanie dotyczących Cię danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czy muszę podać moje dane?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym. Jest jednak niezbędne, aby założyć konto („zapamiętać”) Twoje dane w serwisie, a także przesyłać Ci informacje handlowe lub właściwie dopasować do Twoich preferencji oferty handlowe.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy (do usunięcia Twojego konta w serwisie, wycofania zgody na przechowywanie Twoich danych, komunikatów wizerunkowych, komunikatów marketingowych lub profilowanie ze skutkiem prawnym), a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w szczególności ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych)

Moje prawo do sprzeciwu
W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych, w tym profilowania) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść kontaktując się z serwisem przez [email protected] .

Jakie mam prawa związane z moimi danymi osobowymi?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

Komu przekazujecie moje dane?
W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców:
• operatorom systemu informatycznego,
• podmiotom świadczącym usługi i dostarczające narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych w tym podmiotom badającym poziom zadowolenia użytkowników
• podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie
• operatorom elektronicznych płatności
• nie zamierzamy jednak przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Moje prawa
• masz prawo dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy w serwisie;
• na Twoją prośbę dostarczymy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
• masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w serwisie, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
• masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele marketingowe, badania rynku i opinii, analizy i monitorowania w serwisie,
• masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
• masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie przeze Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.