Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy gromadzenia i przetwarzania przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. danych osobowych użytkowników przeglądających zasoby serwisu telekamery.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).

 

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom, o których będziemy informować poprzez opublikowanie w Serwisie nowej wersji polityki prywatności.

 

Podanie danych osobowych o ile jest wymagane przez funkcjonalności Serwisu, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na właściwej podstawie prawnej oraz w dopuszczalnym przez prawo zakresie i celu. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie plików cookies, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Serwisu.

 

Bardzo prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania z Serwisu.

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych serwisu telekamery.pl?

 

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej „Administrator”), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Wydawnictwo Bauer Sp. o.o. Sp.k.
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa
KRS 0000413132
NIP 527-26-44-323
REGON 142734203
Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników rejestrujących się w Serwisie określają zapisy dotyczące przetwarzania danych zawarte w regulaminie Serwisu [……..].

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

1. dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko te osoby, które zostały przeszkolone zgodnie z polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i podpisały stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony,

2. system IT Administratora spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

1. Rejestracja i założenie konta w serwisie telekamery.pl w celu oddania głosu w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia.

W przypadku rejestracji konta użytkownika w Serwisie oraz wyrażenia zgody na jego założenie w procesie rejestracji, bardzo prosimy o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Po zalogowaniu w Serwisie , użytkownik może usunąć swoje konto.

2. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) jako użytkownikowi przeglądającemu strony Serwisu przysługuje Ci:

 

Uprawnienie internauty

Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania

Podstawa RODO

Art. 12 – 14

Sposób realizacji prawa

Informacja na stronach Serwisu

 

Uprawnienie internauty

Prawo dostępu

Podstawa RODO

Art. 15

Sposób realizacji prawa

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych (zgodnie z Art. 15 ust 4).

 

Uprawnienie internauty

Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych

Podstawa RODO

Art. 16

Sposób realizacji prawa

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych.

 

Uprawnienie internauty

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Podstawa RODO

Art. 17

Sposób realizacji prawa

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych.

 

Uprawnienie internauty

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podstawa RODO

Art. 18

Sposób realizacji prawa

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych.

 

Uprawnienie internauty

Prawo do przenoszenia danych

Podstawa RODO

Art. 20

Sposób realizacji prawa

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych.

 

Uprawnienie internauty

Prawo do sprzeciwu

Podstawa RODO

Art. 21

Sposób realizacji prawa

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Spółkę realizowane jest poprzez zablokowanie używania cookies w przeglądarce.

 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu l;

3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;

4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

 

A. telekamery.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te co do zasady nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. telekamery.pl (cookies)

Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Serwisowi rozpoznania Ciebie i dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb.
wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Serwisu;
3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych
z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownicy Serwisu, którzy nie chcą, by ich dane były wykorzystywane przez Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek ten uniemożliwia stosowanym przez Analytics i działającym w witrynach elementom JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) wykorzystanie informacji użytkowników przez Analytics. Korzystanie z dodatku do przeglądarki blokującego Analytics nie utrudni właścicielom witryn korzystania z innych narzędzi do pomiaru statystyk witryny.

 

D. Cookies pochodzące z serwerów partnerów Serwisu

Serwis korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej przez Serwis lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.
Serwis bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.
Serwis wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
a) Google
b) Facebook
c) instagram.com
d) twitter.com

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Serwisu.

 

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Serwis dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VI. Zmiana polityki prywatności

 

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://telekamery.pl/polityka-prywatnosci

 

VII. Kontakt

 

Serwis kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail [email protected]

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail [email protected]

Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych dla Serwisu. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

 

[email protected]
Adres korespondencyjny:
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa